Eines de l'usuari

Eines del lloc


gepa:11.12.08

Reunió 11.12.2008

Biblioteca del CBUC, 10h.

Ordre del dia

 • Estat actual i avaluació càrrega pilot
 • Gestió automatitzada
 • Processos de transferència
 • Segona càrrega
 • Objectius 2009

Assistents

 • Carme Cambrodí, UB
 • Teresa Santos, UAB
 • Rosalia Ordóñez, UPC
 • Xavier Ibáñez, UPF
 • Àngels Merino, UdG
 • Rosa Rosó, UdL
 • Elisabet Cervera, UOC
 • Eugènia Serra, BC
 • Lluís Anglada, CBUC
 • Santi Balagué, CBUC

Excusa la seva presència l'Esperança Manera, URV

Acords

 • Preparar la segona càrrega. Documents tipus: publicacions periòdiques Sciencedirect Elsevier + ACS. Data 09.01.08.
  • ACS
   • Estudi previ
  • Sciencedirect
   • 5 títols proposats per cada institució
 • Documentar processos: UPF, BC, UdG
 • Codi de conservació: BC
 • Enquesta previsions: UB, UdL
 • Carta de serveis: UAB
 • Document explicatiu: UPC
 • Data propera reunió: 22.01.2009

Documents de referència

 • Presentació ppt: upload:0812GTTECNICSGEPA.ppt
 • Avaluació de la càrrega inicial de documentació pel GEPA, setembre de 2008. upload:Carrega1AVA.doc
 • Proposta de codi de conservació pels documents del GEPA. upload:0811Conservacio.doc
 • Proposta de topogràfic pel GEPA. upload:0811Topografic.doc


Tornar


Eines de la pàgina