Eines de l'usuari

Eines del lloc


gepa:16.06.08

Reunió 16.06.2008

Biblioteca del CBUC, 10h.

Ordre del dia

Assistents

 • Carme Cambrodí, UB
 • Teresa Santos, UAB
 • Marta López, UPC
 • Xavier Ibáñez, UPF
 • Àngels Merino, UdG
 • Esperança Manera, URV
 • Cristina López, UOC
 • Eugènia Serra, BC
 • Lluís Anglada, CBUC
 • Santi Balagué, CBUC

Excusa la seva presència la Rosa Rosó, UdL

Acords

 • Definir el que, a partir del llistat de cooperatiu/ús propi de C. Cambrodí, també com a definició del que NO hi pot anar. Àngels Merino i Esperança Manera.
 • Pensar els processos (a espera de com s'organitzarà a nivell de catàleg)
 • Data tasques: 30.06.08
 • Data propera reunió: 14.07.08

Documents de referència


Eines de la pàgina