Eines de l'usuari

Eines del lloc


gepa:23.11.07

Reunió 23.11.2007

Ordre del dia

 • Informacions sobre l'estat actual del GEPA 0711gttecnicsgepa.ppt
 • Previsió de necessitats (com identificar els documents per al GEPA i com avaluar-ne el nombre i dimensions)
 • Fixació de processos des de la descàrrega a la biblioteca d'origen fins l'emmagatzematge al GEPA

Assistents

 • Carme Cambrodí, UB
 • Teresa Santos, UAB
 • Xavier Ibáñez, UPF
 • Montse Larios, UdL
 • Àngels Merino, UdG
 • M. Tura Molas, BC
 • Jaume Clarà, BC
 • Lluís Anglada, CBUC
 • Joana Roig, CBUC

Excusa la seva presència l'Esperança Manera (URV)

Conclusions i acords

Documents de referència


Eines de la pàgina