Eines de l'usuari

Eines del lloc


gepa:c2011

Càrregues 2011

El pla de càrregues pel 2011 es va aprovar a la CT del passat 27.10.11. Com a novetats cal destacar:

 • El pressupost passa de 50.000 € a 150.000 € per l'aportació extraordinària de l'ACUP.
 • Amb la finalitat de facilitar la participació de les institucions i per dotar de major eficiència als processos de selecció i preparació de les càrregues es proposa dividir les càrregues entre grups de biblioteques, sempre amb repartiments que a finals d'any hagin facilitat la participació de totes les institucions segons els percentatges previstos al pla.
 • A l'augmentar el nombre de metres a processar per càrrega, es proposa fer dos recollides de material per a cadascuna de les càrregues.

Més informació:

Participació institucions

 • UB: A la UB estem interessats en participar a totes les càrregues d'aquest 2011.
 • UAB: Segons pla?
 • UPC: 250 caixes C
 • UPF:
 • UdG: Aprofitarem les dues càrregues de cada any (199ml de cada càrrega). Segurament també ens acolliriem a la segona assignació. La biblioteca de lletres està treballant en un pla de política de col·lecció molt lligat al GEPA. Els mesos otorgats (maig i novembre) també ens semblen correctes.
 • UdL:
 • URV:
 • UOC:
 • BC:


Tornar


Eines de la pàgina