Eines de l'usuari

Eines del lloc


gepa:c2012

Càrregues 2012

El pla de càrregues pel 2012 es va aprovar a la CT del passat 26.01.12. Com a novetats cal destacar:

 • El pressupost destinat a càrregues torna a ser de 50.000 €, a manca de noves aportacions
 • El pla preveu dues càrregues, però deixem la possibilitat d'una tercera en el cas que arribin noves aportacions.
 • Totes les institucions poden participar a les dues càrregues.
 • Es dona la possibilitat de fer dues recollides de material per institució a cadascuna de les càrregues.

Més informació:

Plantilla de títols proposats

És necessari que utilitzeu aquesta plantilla en format Excel per a fer les vostres propostes de títols: plantillarevgepa.xls

Participació institucions

 • UB:
 • UAB:
 • UPC:
 • UPF:
 • UdG:
 • UdL:
 • URV:
 • UOC:
 • BC:


Tornar


Eines de la pàgina