Eines de l'usuari

Eines del lloc


gepa:serveis

Serveis i obertura del GEPA

L’equipament GEPA (Garantia d’Espai per la Preservació de l’Accés) és un magatzem cooperatiu a nivell de Catalunya amb la finalitat de conservar i preservar els documents de les biblioteques del Sistema Bibliotecari de Catalunya amb un baix ús, garantir la seva preservació futura i la seva accessibilitat quan alguna biblioteca ho requereixi.

Amb l’objectiu de facilitar la consulta dels documents emmagatzemats al GEPA s'aprova el Reglament dels serveis del GEPA (doc. 09/82). També s'aprova el document 09/87, Obertura dels serveis del GEPA, que descriu les característiques d’aquests serveis per iniciar l’ús dels fons del GEPA per part de les institucions participants i les seves respectives comunitats d’usuaris.

Informació de contacte del GEPA

Concrecions a la informació disponible als documents:

Subministrament d’originals per préstec interbibliotecari

En el període inicial de funcionament el subministrament d'originals es realitzarà a través del servei de préstec interbibliotecari i mitjançant el punt de servei de la UdL.

  • Les peticions s'adreçaran des dels punts de PI de cadascuna de les institucions a través de qualsevol dels canals disponibles.
  • L'enviament de documentació es farà amb origen UdL i destí el punt de PI de la biblioteca peticionària, en tot enviament s'assenyalarà que el GEPA és el remitent.
  • El retorn de documentació es farà amb destí UdL, tot assenyalant el GEPA com a destinatari.


Tornar


Eines de la pàgina