Eines de l'usuari

Eines del lloc


marquetingbdc:05.04.11

Màrqueting BDC: 05.04.11

Convocatòria

5 d'abril de 2011 a les 15:00 h a l'Edifici Nexus del CBUC.

Ordre del dia

  • Repassar les accions del Grup durant aquest any de funcionament.
  • Concretar amb la Núria Comellas els temes pendents.
  • Futur del Grup de Treball

Assistents

  • Núria Comellas, CBUC
  • Anna Florensa, UAB
  • Clara Riera, UOC

Conclusions i acords

Repassar les accions del Grup durant aquest any de funcionament

Em repassat les accions realitzades pel Grup de Màrqueting: formació de PIO/PAO, concurs de Taylor & Francis, vídeo de Blackwell-Wiley i concurs de PIO/PAO. I acordem que farem un informe que reflecteixi amb més detall totes aquestes accions.

Concretar amb la Núria Comellas els temes pendents

Les qüestions que hem tractat són les següents:

* Les universitats que tinguem Servei de Llengües demanarem un pressupost per a la correcció de la Guia d'ajuda de Taylor and Francis que hem traduït, i demanarem a Taylor & Francis que es faci càrrec de l'import.

* El vídeo de difusió de la plataforma de Blackwell-Wiley es penjarà a les fitxes de Blackwell i de Wiley Online Library de la Biblioteca Digital de Catalunya.

* En els propers dies farem l'informe de les accions realitzades durant el primer any del Grup.

* Al juliol el CBUC farà la comparativa entre els primers semestres de 2010 i del 2011 de les estadístiques d'ús de Wiley, PIO/PAO i T&F per comprovar si l'ús ha augmentat i en quina mesura.

Futur del Grup de Treball

*Exposem la possibilitat de fer una guia per a l'anàlisi de la visibilitat de la BDC dins dels webs de les diferents universitats que formen part del CBUC.

*Ben aviat ens reunirem amb el Lluís Anglada per concretar les accions a desenvolupar pel Grup durant el proper any.


Tornar


Eines de la pàgina