Eines de l'usuari

Eines del lloc


marquetingbdc:10.06.10

Màrqueting BDC: 10.06.10

Convocatòria

10 de juny de 2010 a les 12:00h a la Universitat Oberta de Catalunya, seu 22@

Ordre del dia

 1. Accions 2010: vídeos i concurs

Assistents

 • Laura Miró, UB
 • Anna Florensa, UAB
 • Montse Hidalgo, UPC
 • Mercè Martínez, UPF
 • Salomé Cerezuela, BC
 • Clara Riera Quintero, UOC

Conclusions i acords

Vídeos

 • Farem un vídeo de prova per una de les bases de dades. Pretenem que aquest vídeo sigui novedós, per tant no farem un vídeo tipus manual o tutorial (p.ex. cerca a una base de dades) sinó un vídeo més des d'un punt de vista creatiu, curt però dinàmic. Hi ha hagut una pluja d'idees: des de crear un cistell on vagin entrant imatges petites de les revistes de més fàctor d'impacte de la base de dades Blackwell, o que sigui un personatge que en funció del que llegeixi (sempre revistes de major FI de Wiley) es converteixi en científic, advocat, humanista, psicòleg, etc.
 • Els vídeos es faran en català i castellà
 • Per poder fer els vídeos, investigarem les possibilitats tècniques de cada universitat.
 • Per elaborar el vídeo hem de fer un guió abans del 16 de juliol, i al seetembre l'editaríem.

Conclusions

 1. Mirem les possiblitats de gravació amb vídeo de la UAB, UPC, UPF.
 2. Hem mirat el llistat de revistes de Wiley-Blackwell que tenim subscrites al CBUC i ens les hem repartit per categories. De cada categoria, hem d'identificar les dues amb major factor d'impacte. Recordeu que cada una de les categories de Wiley pot correspondre a més d'una categoria de JCR !!!
 1. EBSCO Open Day

EBSCO Open Day del 15/6/10 a la UPC. Hi hauran els editors de Taylor & Francis i Wiley-Blackwell. Montse Hidalgo, Anna Florensa, Clara Riera i potser Laura Miró assistiran per poder parlar amb els editors sobre un possible “premi” a l'acció concurs.


Tornar


Eines de la pàgina