Eines de l'usuari

Eines del lloc


marquetingbdc:28.04.10

Màrqueting BDC: 28.04.10

Convocatòria

28 d'abril de 2010 a les 10:00h a l'Oficina del CBUC

Ordre del dia

 1. Context de la Biblioteca Digital de Catalunya 2010-2011
 2. Objectius del grup de treball
 3. Funcionament dels grups de treball del CBUC
 4. Torn obert

Assistents

 • Laura Miró, UB
 • Anna Florensa, UAB
 • Montse Hidalgo, UPC
 • Mercè Martínez, UPF
 • Clara Riera Quintero, UOC
 • Salomé Cerezuela, BC
 • Núria Comellas, CBUC

Conclusions i acords

 • En el context actual (crisi econòmica, probable retall de subscripcions) es fa necessària una revisió dels productes de la BDC. Un dels aspectes a revisar és el nivell de coneixement i ús d'aquests productes i fer propostes concretes per a millorar-ne la visualització i, si cal, també l'ús. De fet aquest és l'objectiu del Grup de Treball de Màrqueting.
 • Les estadístiques de la BDC 2009 ens mostren que els usos segueixen pujant, sobretot en les revistes electròniques (12% increment global); no obstant això, hi ha alguns productes que experimenten decrements continuats ens els darrers anys i/o que tenen un cost/ús superior a la mitjana (2,37€).
 • El grup hauria de treballar en dues direccions principals: fer un document marc on es proposin les estratègies bàsiques de difusió dels productes de la BDC, i també fer un “diagnòstic” de quins són els productes concrets que requereixen una acció immediata.
 • Conclusions:
 1. Elaborar un document de propostes bàsiques de difusió de productes de la BDC (i lliurar-lo a l'Oficina del CBUC a finals de maig aprox.)
 2. Estudiar en concret els casos de Blackwell, Taylor&Francis i PIO/PAO, i fer propostes de millora de l'ús (i lliurar-les a l'Oficina del CBUC a finals de maig aprox.)
 3. Nomenar Clara Riera (UOC) com a coordinadora del grup


Tornar


Eines de la pàgina