Eines de l'usuari

Eines del lloc


relectroplus:01.06.11

Relectro Plus: 01.06.11

Convocatòria

Hi va haver reunió de Comissió Tècnica el passat dijous 5 de maig, allà vam presentar els primers resultats de l'avaluació (21 recursos de la “core collection” + 13 productes “en estudi”). Es van rebre com el que són, una primera foto de la situació que caldrà treballar més a fons com ja estem fent. Bàsicament parlarem del resultat de la segona ronda d'enquestes. Convocatòria: dimecres 1 de juny de 2011, de 10 a 13:30h aprox., sala de reunions del CBUC (despatx 403 de l'edifici Nexus, C/Gran Capità 2-4, 08034 Barcelona).

Ordre del dia

  1. Situació actual de la BDC
  2. Avaluació BDC: resultats fase 2
  3. Exercici: cancel·lar TxT Elsevier?
  4. Torn obert

Assistents

Resum de la reunió

  • Es comenten unes gràfiques on es representen els percentatges de distribució de la despesa en informació dels membres del CBUC segons dos conceptes: adquisicions consorciades (41% del total) i adquisicions dels membres (59%); també hi ha dades a nivell d'institució, i per tipologia de document. Fins ara els retalls de pressupost s'han aplicat bàsicament a les adquisicions locals, però algunes institucions ja no tenen més marge per a fer-ho en el futur.
  • La BDC (serveis 2012) té un dèficit de 350.000€, però el temor està focalitzat en saber en quin grau l'engreixaran els retalls de pressupost de les biblioteques. Es fa una ronda d'intervencions on cada representant explica la situació de la seva institució: en el millor dels casos tenen el pressupost congelat, però la majoria pateixen retalls d'entre el 5% i el 30%.
  • xx

Documents

PowerPoint de la reunió: 1106relectroplus.ppt

Enquesta avaluació BDC (model fase 3): 11_valoracio_bdc_rplus_fase_3.xls

Fotos de la reunió: , ,


Tornar


Eines de la pàgina