Eines de l'usuari

Eines del lloc


relectroplus:03.02.15

Relectro Plus: 03.02.15

Convocatòria

Comencem nou any i ens agradaria reunir-vos aviat per a posar en comú informacions d'interès per a tots, amb la intenció de preparar la BDC 2015 (accessos 2016). De fet recordareu que en varem començar a parlar a la reunió del passat dia 11 de desembre. Aquesta reunió a la que us convoquem ara tindrà lloc després de la CT de finals de gener, la qual ens haurà de servir com a pauta. Per tant us convoquem a la següent reunió de treball: dimarts 3 de febrer de 2015, de 10 a 14:00h als CSUC, Sala de Juntes de l'edifici Annexus (C/Gran Capità, s/n. 08034 Barcelona).

Ordre del dia

 • Objectius BDC 2014: breu repàs
 • Full de ruta 2015: doc. 15/05
 • Encàrrecs de la CT 29.01.15 (OUP, RSC, AxA)
 • Torn obert

Assistents

Resum de la reunió

Durant la primera part, es van repassar els objectius i reptes que es van assolir a la BDC el 2014, com ara l'establiment de la nova fórmula de repartiment i l'haver estat capaços de renovar tots els continguts consorciats. Seguidament, basant-se en el document 14/82, es van comentar les novetats relatives a la recent renovació de Springer:

 • Springer journals: l'acord marc aconseguit gràcies a les negociacions de la BDC, ha nodrit la col·lecció de revistes que ja es tenia amb 589 títols nous (incloent 22 títols que subscrivien individualment algunes de les biblioteques del CSUC), fent que la subscripció consorciada d'aquest recurs representi el 83% del catàleg d'Springer i que s'hagin guanyat el número de títols amb drets d'arxiu (de 467 a 1.853).
 • Springer ebooks: per tal d'aconseguir un increment del 0% a les revistes d'Springer i degut a la petició recollida a la reunió de RelectroPlus de l'11/12/14, es va suggerir que s'afegís a les subscripcions d'ebooks que ja es tenien 2 col·leccions més; aquestes són “Mathematics & Statistics 2007” i “Humanities, Social Sciences & Law 2009”. Gràcies a 3.000€ provinents dels estalvis obtinguts de la BDC (C), es va aconseguir adquirir aquestes dues col·leccions sense cost afegit per als consorciats.

Un cop tractat això, es passa a revisar el full de ruta a seguir pel 2015 (més informació al doc. 15/05) on es tracten les següents qüestions:

 1. Renovació de la BDC (C i D) amb un increment del 0%, degut als acord presos a la CE del 10/10/14: es comenta que per poder assolir aquesta fita caldrà fer alguna cancel·lació, ja que es preveu que hi haurà productes que de cara al 2016 tindran algun petit increment.
 2. Aplicació de la nova fórmula per a la BDC (D) per 2n any: es planteja si de cara a les renovacions de 2016 es faran servir els càlculs del 2013 o bé si caldrà actualitzar-los amb les dades 2014, a més, es teoritza sobre les casuístiques d'ambdós escenaris. Per altre banda, es comenta que durant el mes de març s'intentarà tenir les dades estadístiques de 2014 ja disponibles a la intranet.
 3. Renovació d'Elsevier dins d'una llicència/acord marc espanyols: La FECyT i la CRUE estan liderant aquesta negociació en la que estan col·laborant tots els consorcis espanyols (inclós el CSUC) i on a més, a petició de la FECyT, una consultoria externa està realitzant un estudi de viabilitat de l'acord. La FECyT ha enviat un qüestionari a totes les universitats membres i al propis consorci que des del CSUC s'ha centralitzat en un únic formulari (a la passada CT del 29/01/15 es van posar en comú i consensuar les respostes d'algunes de les preguntes).
 4. Renovació d'OUP i RSC amb increment el 2014: en ambdós casos es van incrementar la col·lecció (OUP: 10 títols nous i RSC: pas a model Gold amb 14 revistes noves i 57 APC's) i els continguts nous es van pagar amb diners de la SUR per a l'accés a 2015. Es planteja si per a l'accés 2016, els membres podran assolir el cost.
  1. En total, per a l'accés 2015, les universitats s'han estalviat indirectament un total de 41.000€ entre OUP, RSC i Springer.
 5. Incorporació de SCOAP3 a la BDC(D): el CSUC participa en aquest projecte el qual ha permès posar en accés obert una col·lecció de revistes de física. Per a més informació, consulteu el doc. 14/49.
 6. Necessitat de crear un pla de compres conjuntes de llibres e-: es planteja la possibilitat de crear un grup de treball que detecti les necessitats, elabori un pla econòmic, etc.
 7. Negociació nous acords AxA: hi ha la possibilitat de contractar nous productes dins d'aquesta modalitat, sempre i quan hi hagi interès per part d'un mínim d'institucions i suposi un estalvi. Es proposen alguns, com ara:
  1. PyscArticles
  2. Revistes d'IOP, Cell Press o CUP
  3. Atles d'anatomia en 3D, etc.
 8. Per finalitzar aquesta part de la reunió es fa un petit seguiment de les recomanacions pel compliment de la Llei de la Ciència per tal de tenir-ho en compte a l'hora de revisar i signar les llicències amb els diferents proveïdors.

I abans del torn obert, es mencionen els encàrrecs que es van pactar a la CT del 29/01/15:

 • OUP: de cara a l'accés 2016 caldria saber si les universitats podrien assumir els 21.000€ que va suposar l'augment de 10 títols que va assumir per la SUR ara ja fa 2 anys o bé si s'hauran de cancel·lar títols per un valor similar.
 • RSC: un cas similar va passar amb aquest editor amb el qual vam passar al model Gold per uns 17.800€ més (guanyant 14 revistes i 57 APC's). De cara al 2016, caldria que les universitats valorin si estan interessats en continuar subscrivint aquest paquet assumint:
  1. 9.000€ per revistes que fins ara tenien fora de l'acord consorciat.
  2. 9.000€ més pels APC's aconseguits.

En cas de no poder assumir aquest diferencial, hi hauria la possibilitat de canviar el model Gold pel model Pick & Choose.

Aprofitant que es tracta aquest tema, s'informa a les universitats dels APC's que cal distribuir.

 • AxA: es planteja l'opció de revisar l'AxA de Project Muse i també de proposar-ne de nous a l'espera de conèixer si hi ha alguna universitat interessada. Aquest és el cas de la base de dades PsycArticles, les revistes d'IOP, Cell Press i CUP, a més de tenir en compte l'Atles d'Anatomia en 3D.

Documents


Eines de la pàgina