Eines de l'usuari

Eines del lloc


relectroplus:04.02.14

Relectro Plus: 04.02.14

Convocatòria

Ens agradaria començar l'any amb una reunió de RelectroPlus on, i després de la CT del proper 30 de gener, us podrem donar detalls sobre les novetats positives amb les que hem acabat l'any 2013 i també sobre quines són les perspectives per al 2014 (accessos BDC 2015). Per tant us convoquem a la següent reunió de treball: dimarts 4 de febrer de 2014, de 10 a 14:00h. Oficina CSUC/CBUC (Edifici Nexus, 4a planta, despatx 403. C/Gran Capità, 2-4. 08034 Barcelona).

Ordre del dia

 • Novetats positives del tancament BDC 2013 (accesos 2014)
 • Perspectives BDC 2014 (accessos 2015)
 • Torn obert

Assistents

Resum de la reunió

 • Novetats positives del tancament BDC 2013 (accesos 2014): hem aconseguit renovar el contingut corrent de la BDC i a més amb una mitjana de reducció de cost d'un -4,83% respecte la despesa de l'any anterior. Bàsicament ha estat degut a les reduccions de cost aconseguides amb Elsevier i Wiley. Per altra banda, a finals d'any varem poguer fer una aportació extra per les revistes Springer des del CBUC, cosa que va repercutir en una rebaixa en les factures de les universitats. El mes de desembre es va obtenir l'autorització als directors de les institucions del CBUC per a fer una inversió extra en llibres electrònics, que ha resultat en la compra de 45 textbooks d'Elsevier i en l'adquisició d'un número encara a determinar de llibres electrònics UPC, Wiley (per 2a vegada) i Springer (vegeu procediment de selecció conjunta més avall). També s'ha aprofitat per a fer un repàs de com han quedat les compres coordinades d'ebooks que s'havien dut a terme durant el 2013: Wiley i E-Libro.
 • Perspectives BDC 2014 (accessos 2015): s'aconsella la lectura del document 14/03 (presentat a la CT de 30.01.14), on es descriu la situació i es proposa el pla de treball BDC per enguany. Es comenta que la tasca anual d'avaluar la BDC i de fer propostes de renovació/reducció a la CT haurà d'esperar a tenir dades estadístiques completes del 2013 i també a conèixer més detalls sobre els pressupostos de les universitats, possibles acords a nivell espanyol, etc. També es presenten somerament els quatre temes considerats com estratègics per enguany: centres de recerca, suport a la recerca, llibres electrònics i “via daurada” de l'accés obert.
 • Selecció conjunta de llibres electrònics UPC, Springer i Wiley: el tema central de la reunió ha estat el de com donar resposta a l'encàrrec de la CT de seleccionar conjuntament en quins títols concrets es traduiran els pagaments ja fets a aquests 3 editors. Aquesta tasca és la prioritària ara per al grup, i caldria enllestir-la a finals de març com a molt tard. En el transcurs de la reunió s'arriba a l'acord de seguir el següent procediment:
  1. L'Oficina penjarà al wiki els llistats de títols disponibles per a cada editor (UPC, Wiley, Springer)
  2. Cada universitat escollirà i proposarà els que vulgui, amb aquests màxims: 20 títols UPC, 20 títols Wiley i 6 col·leccions Springer.
  3. Els criteris de selecció seran els propis de cada institució. A més, opcionalment, es podran tenir en compte les dades estadístiques dels períodes de prova que ens han obert Springer i UPC (cal tenir en compte que aquestes dades no estaran disponibles fins el mes d'abril).
  4. Per a cada editor la universitat farà una llista prioritzada en excel (incloent títol i ISBN, com a mínim) que enviarà a l'Oficina del consorci abans del dia 4 de març.
  5. L'Oficina recollirà i processarà aquests llistats per tal de fer-ne un de sol per cada editor, un cop eliminats els duplicats, etc. S'intentarà reflectir al màxim totes les peticions, donant preferència als 10 títols prioritaris de cada universitat i sabent que alguns dels altres títols hauran de quedar fora en aquesta ocasió.
  6. L'Oficina hauria de poder enviar les llistes definitives als editors a finals de març.
 • Promoció de l'ús dels 45 textbooks Elsevier: el grup comenta que si realment són bibliografia recomanada, l'ús està assegurat. S'acorda que cada universitat revisi la llista que hi ha a http://docs.cbuc.cat/fitxers/5digital/fitxes/docs/14Textbooks_FT.xlsx i que comprovi quins d'aquests 45 llibres estan també a la seva bibliografia recomanada; cal recordar que la selecció actual s'ha fet consultant al CCUC. Les universitats haurien de comunicar al CSUC/CBUC el resultat de la revisió abans del 25 de febrer. Per altra banda, l'Oficina parlarà amb Elsevier per tal de que ens ajudin en la promoció d'aquests llibres de text.
 • Torn obert: es comenten temes d'Aranzadi (és possible que poguem recuperar la jurisprudència perduda, però encara cal concretar en quines condicions), QuestionPoint (negociació AxA), Factiva (algunes universitats la troben complicada, però per altres és útil), Sage (drets d'arxiu), OUP (potser refrescarem la col·lecció de cara al 2015), i diversos de llibres electrònics (Digitalia, Dawsonera, E-Libro). També es comenta la nova ubicació de les fitxes BDC al web del CSUC, i algunes activitats de promoció/formació previstes.

DocumentsTornar


Eines de la pàgina