Eines de l'usuari

Eines del lloc


relectroplus:09.09.09

Relectro Plus: 09.09.09

Convocatòria

Us convoco a una reunió en la que el tema monogràfic serà la compra de llibres electrònics 2009. A la Comissió Tècnica del passat 16 de juliol es va presentar el document 09/65 (disponible a la Intranet del CBUC) i es va acordar fer una compra consorciada a dos agregadors: Ebrary i a MyiLibrary. Els membres associats (UVic, UJI, UIB) no vau assistir a aquesta CT, però us podeu afegir a la compra en les mateixes condicions que la resta, si ho desitgeu. Després de l'estiu haurem de fer la selecció coordinada dels títols i ens caldria reunir-nos per tal de coordinar les accions a emprendre. Convocatòria: dimecres 9 de setembre de 2009, de 10 a 14h aprox., Sala de Juntes del CESCA (edifici Annexus, darrera del Nexus, C/Gran Capità, s/n. 08034 Barcelona)

Ordre del dia

 • Descripció de les ofertes seleccionades i filosofia de la compra consorciada
 • Selecció coordinada de títols: criteris, procediment, eines, calendaris
 • Temes administratius: repartiment i gestió dels ajuts
 • [Cinc cèntims sobre Taylor&Francis/Informa Healthcare 2010]
 • Demostració MyiLibrary
 • Demostració Ebrary
 • Conclusions i fi de la reunió

Assistents

Resum de la reunió

 • Es considera oportú fer una compra de llibres segons el document 09/65 aprovat a la CT 16.07.09, la qual va acordar comprar llibres a MyiLibrary i Ebrary en règim de co-participació entre les biblioteques i el CBUC que aporta un ajut de 80.000€
 • Les biblioteques poden decidir quins llibres volen (sense criteris comuns de selecció ni temàtics) al proveïdor que vulguin (MyiLibrary i/o Ebrary)
 • La participació és voluntària
 • Hi poden participar els membres del CBUC, la UVIC, la UJI i la UIB
 • L'ajut es distribuïrà segons fórmula BDC entre els participants
 • Les biblioteques paguen el preu individual del llibre amb el seu pressupost propi
 • L'ajut del CBUC serveix per a pagar la part consorciada del llibre: en el cas de MyiLibrary és aproximadament el 0,5 del preu individual; en el cas d'Ebrary és 1 o 2 vegades el preu individual (depèn del nombre final de participants)
 • Les biblioteques pagaran el 16% de l'IVA tant de la part individual com de la consorciada
 • Si una biblioteca no vol o no pot gastar-se tot l'ajut que li pertoqui, l'excedent es re-distribuirà entre la resta de participants
 • Cada universitat pagarà la seva factura al/s proveïdor/s dins el 2009; la factura inclourà el preu individual + part consorciada dels llibres que ha seleccionat
 • El CBUC paga als proveïdors els manteniments anuals de les plataformes

Aspectes pendents de concretar:

 • Repartiment “final” dels ajuts (es farà després del 21 de setembre, quan sabrem quantes institucions participen en la compra)
 • Calendari: de moment es proposa que les biblioteques enviïn les seves llistes de selecció a l'Oficina del CBUC (Núria Comellas) com a màxim a finals octubre. Llavors es comprovarien els possibles duplicats i es prepararia una “comanda única” per a ésser enviada als proveïdors en nom de les biblioteques. La idea seria que els accessos a tots els llibres estiguessin operatius a finals d'any.

Documents

PowerPoint de la reunió: 0909relectroplus_2.ppt

Ebrary

MyiLibrary

 • Respostes posteriors a la presentació: respostes_de_myilibrary.doc
 • Quiero un libro (web per fer la selecció): http://www.quierounlibro.es/ (cadascú es pot crear la seva contrassenya; la llista Mylib-CBUC ja hi és!)
 • Llistats excel de títols: cbuc_2_.zip
 • Preu individual (paga biblioteca, en euros) = preu columna J (“single user”)
 • Diferencial consorciat (paga ajut CBUC, en euros) = 1,083 “single user” addicional
 • Les biblioteques pagaran el 16% de l'IVA tant de la part individual com de la consorciada
 • Accés trial opcional durant el mes d'octubre: demanar a gcodina@greendata.es


Tornar


Eines de la pàgina