Eines de l'usuari

Eines del lloc


relectroplus:12.05.15

Relectro Plus: 12.05.15

Convocatòria

La Comissió Tècnica del passat dijous 30 d'abril ens ha encarregat estudiar més a fons 3 noves propostes de subscripció consorciada per les quals necessitem la vostra ajuda i per tant us convoquem a una nova reunió: dimarts 12 de maig de 2015, de 10 a 14:00h als CSUC, Sala de Juntes de l'edifici Annexus (C/Gran Capità, s/n. 08034 Barcelona).

Ordre del dia

 • Informacions generals:
  1. Elsevier/FECyT
  2. Llibres electrònics
  3. Estadístiques BDC 2014
 • Encàrrecs de la CT 30.04.15
  1. Nature nou model
  2. Aranzadi revistes
  3. Portal Anatomia 3D
 • Torn obert

Assistents

Resum de la reunió

Durant la primera part, es va informar als assistents de les darreres notícies relacionades amb la renovació per al 2016 del recurs ScienceDirect (Elsevier), la qual s'està treballant conjuntament amb els consorcis espanyols i la FECYT per tal de negociar una llicència nacional.

A continuació, es va parlar sobre la compra de llibres electrònics, ja que també a la darrera CT es va acordar que es crearà una comissió de directors els quals s'encarregaran de presentar una proposta consorciada i també de la creació d'un grup de treball de tècnics que definiran un model a seguir de cara a les futures compres de llibres electrònics. Relacionat amb els llibres electrònics, es varen repassar les compres fetes fins ara i la varietat de models de compra amb els que treballen els diferents editors.

Tancat aquest tema, es va fer un repàs dels resultats obtinguts a les estadístiques 2014 gràcies a l'Informe Estadí­stic que ha realitzat l'Á€ngel Borrego (UB). Finalment i per acabar la reunió, s'informa a les biblioteques que s'han rebut les ofertes de Nature (que ens proposa convertir el valor de l'increment de cost en títols nous AxA), d'Arazandi que ens ofereix la subscripció al seu nou portal de revistes, i del Portal d'Anatomia 3DVMV.

A més, relacionat amb això i per tal de valorar si les propostes que ens ofereixen els 3 editors són profitoses, es demana als assistents que ens facin arribar les subscripcions individuals (és a dir, fora de l'acord consorciat) que tenen amb Nature i Aranzadi i que ens informin de si estan interessats en que es negociï una subscripció conjunta al Portal d'Anatomia.

Documents


Eines de la pàgina