Eines de l'usuari

Eines del lloc


relectroplus:14.09.10

Relectro Plus: 14.09.10

Convocatòria

Després d'un intens inici de curs presidit per la necessitat de fer propostes per a retallar la despesa de la BDC 2011, penso que seria bo tornar-nos a veure el proper setembre per a comentar el fruit de les reunions que hem tingut aquests mesos i posar-vos al corrent sobre les darreres informacions relatives a la BDC. En prinicipi no cal que prepareu res, però si voleu proposar temes per a l'ordre del dia si us plau dieu-m'ho amb temps. Convocatòria: dimarts 14 de setembre de 2010, de 10 a 12:30h aprox., Sala de Juntes del CESCA (edifici Annexus, darrera del Nexus, C/Gran Capità, s/n. 08034 Barcelona).

Ordre del dia

 • Proposta de retall de despesa BDC pel 2011
 • Informacions sobre les renovacions en curs i sobre l'oferta SCOPUS
 • Ajornament de la iniciativa Open Choice Springer i de la nova compra de llibres electrònics
 • Torn obert d'intervencions

Assistents

Resum de la reunió

 • El principal punt de l'ordre del dia és la revisió de costos de la BDC 2011, tema que ja s'ha treballat durant tot el curs tant a nivell del grup com de CE i CT, i que té per objectiu reduïr tant com es pugui el dèficit de 200.000€ que tenim. Un cop estudiades diverses alternatives, sembla que les úniques opcions que ens queden són dues: renegociar amb els proveïdors (feina que s'està fent dins el procés de renovacions de subscripcions) i cancel·lar alguna base de dades. A iniciativa de la CT de juliol passat, es va crear un grup de treball amb l'encàrrec d'estudiar el solapament de BSE amb altres recursos de la BDC, per tal de proposar-ne la cancel·lació si una part important dels seus continguts els tinguéssim ja en altres recursos. En l'estudi s'ha vist que Factiva cobreix gairebé la meitat dels continguts de BSE, que un 10% està en diversos paquets de revistes subscrites, i que “només” perdriem 41 revistes importants valorades en 10.200€/institució (vegeu el powerpoint de la reunió per a més detalls). Durant el debat es comenta que seria interessant tenir l'opció de fer una subscripció AxA per a qui vulgui subscriure BSE individualment, opció que caldria negociar amb EBSCO; ProQuest ja ho ha fet (per iniciativa pròpia) per a ABI-Inform Global.
 • SCOPUS: s'informa al grup de les negociacions dutes a terme durant l'estiu a instàncies de la CT, i es fa un avanç de la proposta que es portarà a la propera CT.
 • S'aprofita la reunió per a actualitzar la informació sobre altres actuacions que s'han dut a terme durant el 2010, ambdues congelades per ara: nova compra de llibres electrònics, i Springer Open Choice. També s'informa de les primeres activitats del Grup de Treball de Màrqueting, de recent creació.
 • Fora de l'ordre del dia es comenten els següents temes: ALPSP (recurs que sembla que no acaba de funcionar com hauria de fer-ho), i bases de dades ISI WOK cancel·lades per FECYT (es proposa reunir informació per a veure quines es podrien negociar com un AxA a través de la FECYT).

Conclusions

 • Per tal d'ajudar a sanejar el dèficit del pressupost de la BDC 2011, es proposarà a la propera CT la cancel·lació de la subscripció consorciada a la base de dades Business Source Elite
 • Els interlocutors del grup comunicaran abans del 22 de setembre a la Núria Comellas si les seves institucions estarien a priori interessades en la subscripció AxA 2011 d'algun dels productes electrònics següents:
 1. Business Source Elite
 2. ABI Inform Global
 3. Bases de dades ISI WOK cancel·lades per la FECYT (Derwent Innovation Index, CCC, etc.)

Documents

PowerPoint de la reunió: 1009relectroplus.ppt

Excel de les 41 “revistes importants” BSE que no estan a Factiva: 09_global_titols_mes_usats_preus.xls

ABI Inform Global (oferta AxA): consorci_2010_abi_pao_por_institucion.pdf


Tornar


Eines de la pàgina