Eines de l'usuari

Eines del lloc


relectroplus:19.03.13

Relectro Plus: 19.03.13

Convocatòria

[extracte del missatge enviat per Lluís Anglada als directors el 4 de març] Fer una reunió específica dedicada a la proposta de crear un marc de compra coordinada de llibres electrònics aprovada al darrer CG (vegeu doc. 13/10). El possible èxit de les compres conjuntes de llibres e-, no dependrà ni d'una negociació centralitzada feta per l'Oficina, ni serà possible sense una actuació activa de les biblioteques. Per això et demano que enviïs a la reunió a la persona que creguis que pot contribuir a l'èxit d'aquest programa. Dimarts 19 de març de 2013, de 10 a 13:00h. Sala de Juntes del CESCA (edifici Annexus, darrera del Nexus, C/Gran Capità, s/n. 08034 Barcelona).

Ordre del dia

  • Explicació del pla de compres coordinades de llibres 2013
  • Ronda d'intervencions sobre l'organització de les compres de llibres a cada biblioteca
  • Aspectes del pla que cal definir conjuntament: criteris de selecció (llengua, matèria, guia docent, etc.), editors i agregadors, i, Ofertes rebudes al CBUC
  • Torn obert

Assistents

Resum de la reunió

La reunió s'ha centrat en l'intercanvi d'experiències sobre la gestió de la selecció i adquisició de llibres electrònics a les institucions del CBUC. Sembla que els únics pressupostos centralitzats (almenys pel que fa a llibres e-) serien UPF, UOC, VIC, UJI i BC. També hi ha descentralitzats amb cert nivell de coordinació interna (UdG, UdL, URV, UIB). UB només coordina el pagament però no la decisió de compra, que prenen les biblioteques de facultat. A la UPC la decisió i el pagament els fan les biblioteques de cada escola, i a la UAB decideixen els departaments i paguen les biblioteques de facultat. Pel que fa al volum de compra de llibres electrònics, l'any 2012 poques institucions varen superar els 70 títols: UB 500, UAB 1.000, UOC 150 i UJI 400.

  • Pla de compres coordinades de llibres electrònics- es recorden les característiques d'aquest pla, reflectides al document 13/10 que es va aprovar al CG 15.02.13, i a continuació es donen alguns detalls de les següents ofertes rebudes al CBUC:
  • Wiley - si les compres individuals de llibres e- d'aquest editor suméssin un mínim de 30.000€ aquest any, tots els membres del CBUC tindrien accés als llibres Wiley comprats per qualsevol d'ells. Valorada pel grup com oferta interessant (però sempre que això no sigui a canvi d'oblidar que l'important és rebaixar el cost de les revistes). Caldria saber quina despesa prèvia hi hem fet l'any passat i quina previsió hi ha de que se'n pugui fer durant aquest any (mirant bibliografies recomanades, etc.), per calibrar si 30.000€ és un llindar realista o no. Una primera estimació diu que aconseguiriem uns 215 llibres (aprox. 12€/llibre/institució). Repartits per fórmula BDC, tocarien a 5.000€ UB, 4.000€ UAB/UPC/UOC i 2.000€ la resta (incloent associats).
  • e-Libro - el grup està d'acord en que és un agregador important per al llibre e- en espanyol, però amb alguns dubtes sobre la qualitat de visualització dels llibres. El model de pagar 3 còpies de cada llibre sense un període de prova previ no és tan atractiu com el model Elsevier (basat en l'evidència) o el de Wiley (basat en les comandes acumulades). Alguns membres proposen mirar Digitàlia, que també té llibre en espanyol. Es creu convenient saber què i quant s'ha gastat en llibre en espanyol en els darrers anys, i també suggerir a e-Libro rebaixar el factor multiplicador i/o pensar en un model semblant al d'Elsevier o Wiley.
  • Altres temes - el grup proposa rescatar les negociacions amb Edicions UPC, els seus llibres e- ja són accessibles a UPC i UdG amb un molt bon nivell d'ús. També es proposa crear una graella dins el wiki del grup on poder intercanviar informació sobre els models de llibres electrònics dels editors amb qui treballa cada institució, així com de bones/males experiències, etc.

Conclusió: la predisposició del grup a treballar en una futura compra coordinada de llibres e- al CBUC és plena. No obstant, hi ha dubtes importants sobre les possibilitats reals de que ara fructifiqui, doncs semblaria que la prioritat és assegurar que hi haurà ingressos suficients per a poder renovar les revistes electròniques. Respecte a perquè no comprar llibres e- amb part dels actuals pressupostos de llibres impresos: sensació que hi ha poca duplicitat entre universitats, que no sempre es troba el llibre en format e-, i que el preu electrònic és més car que el de paper almenys en compra individual. Malgrat això es proposa fer una tasca prospectiva dins el grup, analitzant les compres de llibres e- de l'any passat i comparar-les per a detectar interessos comuns, etc.

Documents

PowerPoint de la reunió: 1303relectroplus.ppt


Tornar


Eines de la pàgina