Eines de l'usuari

Eines del lloc


relectroplus:19.04.16

Relectro Plus: 19.04.16

Convocatòria

Varem tancar l'any 2015 de la BDC millor del que ens pensàvem, és a dir renovant tots els productes. I ara hem començat un nou any en què se'ns presenten nous reptes, que podrien portar a un nou disseny en la manera com les institucions hi participen econòmicament. Per a fer una posta en comú i emprendre les accions possibles al nostre nivell, us convoquem a la següent reunió:

Convocatòria: dimarts 19 d'abril de 2016, de 10 a 13:30h aprox. a la Sala de Juntes del CSUC que es troba a l'edifici Annexus (C/Gran Capità, s/n. 08034 Barcelona).

Ordre del dia

  • Resum tancament BDC 2015
  • Elsevier: estat de les negociacions
  • Estadístiques BDC 2015: anàlisi de les tendències d'ús i activació grup de treball
  • Replantejament BDC 2016 (accessos 2017)
  • Torn obert

Assistents

S'excusen:

Resum de la reunió

Resum BDC:

S’explica als assistents com ha anat evolucionant la BDC des de la seva creació fins al moment pel que fa a pressupost, usos, productes i tipus d’acords.

Elsevier. Estat de les negociacions:

Des de que es va començar a parlar de l’acord nacional amb aquesta editorial, l’estat de la negociació ha passat per diferents estadis. En aquest moment de la reunió s’explica que s’està treballant per acabar tota la documentació relativa a l’acord 2016 i que està previst que estigui enllestida per a finals del mes de maig. A banda d’això, els consorcis espanyols ja estan treballant per a l’acord 2017.

Estadístiques BDC:

S’analitzen els resultats estadístics obtinguts amb els assistents i es demana de la seva col·laboració per arribar a alguna conclusió, ja que respecte l’any 2014 les dades han baixat considerablement. Des de la UPC es fa una lectura diferent de les dades i es comenta que no és que les dades hagin minvat respecte a les de l’any anterior, si no que s’han mantingut respecte a les dades de 2013 (5.268.523 al 2013 i 5.425.878 al 2015). Per contra, la UB comenta que ha pogut influir l’aplicació dels proxys, però que ja és el que hauria de ser perquè abans de la seva aplicació, estaven accedint usuaris no autoritzats. La UPF per la seva banda menciona que des de que la fórmula de la BDC ha canviat, sembla que es vulgui incentivar a que els usos baixin. Contràriament a l’aplicació dels proxys i a la possible incentivació a minvar els usos, les universitats que han experimentat una davallada més important han estat la UPC, la UdL (ambdues sense proxys) i la UB (amb proxy des de març 2015).

Des del CSUC es recorda que a la CT del passat 01.07.2015 es va acordar que es crearia un grup de treball per a que s’encarregui de revisar, definir i extreure els criteris de qualitat que han de tenir els indicadors estadístics. Aquest grup estarà format per 5 universitats més una persona de la BDC.

Un cop tractat les estadístiques en si, es parla dels usos dels recursos pertanyents a la BDC-d que s’aplicaran a l’hora de calcular la fórmula de repartiment per als accessos 2017. L’any passat es va detectar que els reports de l’estàndard COUNTER també comptabilitzen les subscripcions fora del CSUC que tenen les universitats i els títols que publiquen en OA i que per tant, s’estaven tenint en compte a l’hora de calcular el percentatge de cada institució. En relació a això, es mostra un simulacre realitzat amb dades 2014 de Wiley comparant les dades amb (docs 15/30 i 15/32) i sense subscripcions individuals (s’exclouen els títols OA) per a veure l’impacte que l’anàlisi de les dades tindrien en els percentatges. Els resultats mostren que les variacions, en el cas de Wiley, no serien gaire significatives, però que per contra, comportarien força feina per part de les universitats i de la BDC. Les universitats consideren que tot i el volum de feina que suposarà, cal treballar-ho per a que les dades siguin el màxim d’acurades possibles. En un primer moment, es parla de només fer-ho amb les subscripcions individuals, però a petició de la URV, es considera oportú que també es treguin els títols OA (en un primer moment també es fa menció dels títols híbrids, però al ser molt més difícil de detectar i incrementar considerablement el volum de feina, es decideix estudiar la proposta de cara a l’any vinent). Finalment s’acorda fer l’anàlisi amb els proveïdors que suposen el 80% del cost de la BDC: Elsevier, Springer i Wiley.

Replantejament BDC:

S’exposa el que va presentar el Director del CSUC a finals de 2015 a la CE i la CBUC. La proposta es basa en replantejar el funcionament dels acords de la BDC i s’ofereixen 2 opcions: conservadora i rupturista. Arrel d’aquesta proposta la UPC va presentar un document exposant la seva opinió i raonaments al respecte. Pel que fa a aquest replantejament i degut a que algunes universitats han demanat saber quina part del cost de la BDC-c es destina a cadascun dels recursos centralitzats, es planteja l’opció de treballar en un supòsit on s’apliqui la fórmula actual també en la BDC-c (excepte en aquells recursos en que per raons estadístiques o bé perquè les condicions contractuals no accepten realitzar més d’una factura, com es fa amb la BDC-d).

Noves ofertes:

  • CUP i PsycArticles: Es recorda als assistents que a la reunió de RelectroPlus del 03.02.15 es va plantejar la opció de subscriure en modalitat AxA aquests recursos i que moltes universitats van manifestar el seu interès en saber preus, ja que molts ho subscriuen individualment i d’altres voldrien subscriure-ho. Aquesta necessitat encara està vigent així que s’acorda que la BDC contactarà amb els proveïdors per demanar pressupost.
  • DeGruyter: S’explica la proposta i els assistents demanen que se’ls hi enviï el llistat de títols per valorar-ne si estan interessats o no.
  • Wiley e-books: Es torna a proposar la compra seguint el model de la selecció realitzada al 2013 (doc. 13/27). Les universitats mostren interès i ens demanen que preguntem si l’oferta inclou obres de referència. Per la nostra banda, mantindrem contacte amb Wiley per a que ens vagi enviant l’estat de les compres (propera al juny 2016).

Temes pendents i Torn obert:

A tall de recordatori, s’adjunta la taula amb l’estat actual de les APC’s de la RSC.

Documents


Eines de la pàgina