Eines de l'usuari

Eines del lloc


relectroplus:19.05.17

Convocatòria

Com ja sabeu, la BDC es troba en moments de canvis i tot just s'està replantejant els productes que formaran part de la col·lecció bàsica (per a més informació, vegeu doc. 17/05 disponible a la intranet del CSUC). Amb la intenció de fer-vos partícips dels resultats de la primera votació que heu realitzat cadascuna de les universitats (vegeu document adjunt), creiem que és un bon moment per fer una reunió del grup i així posar en comú tots els dubtes, consultes, etc. que pugueu tenir.

La reunió serà principalment per tractar aquest tema, tot i que també en destinarem una petita part a parlar de l'SCOAP3 i d'altres informacions sobre la BDC.

Convocatòria: divendres 19 de maig de 2017, de 10 a 13:30h aprox. a la Sala de Juntes del CSUC que es troba a l'edifici Annexus (C/Gran Capità, s/n. 08034 Barcelona).

Ordre del dia

  • Informacions sobre el replantejament de la BDC.
  • Resultats primera votació universitats.
  • Fase 2 SCOAP3.
  • Altres temes d'interès.
  • Torn obert

Assistents

S'excusen:

Resum de la reunió

Informacions sobre el replantejament de la BDC

S’explica als assistents el funcionament de la nova BDC bàsica (doc. 17/05) i els resultats de la 1a votació.

Resultats primera votació universitats

Primera aproximació en base a la primera votació mostrant com funcionaria la BDC bàsica segons 3 escenaris diferents: continuista, sense estalvis i % proveïdor. Pel que fa a la BDC centralitzada, per poder fer les simulacions aplicant la fórmula, s'ha descomptat el % dels membres associats fora de l'acord consorciat que ens han enviat els proveïdors.

Fase 2 SCOAP3

S'explica breument el funcionament de la 1a fase i s'exposa la proposta que es portarà a la CF cara al pagament de la quota de la 2a fase. A més, s'informa als assistents que a partir de 2018 l'SCOAP3 comptarà amb 3 revistes noves de l'editorial APS, passant de 8 a 11. Per tal de valorar-ne l'impacte que tenen aquestes revistes en la subscripció consorciada, la UB revisarà els usos que han tingut aquests 3 títols.

Altres temes d'interès

Es tracten 4 temes:

  • Ebooks Elsevier (EBS): Recordatori que durant aquest any s'està accedint a tota la col·lecció 2015 i 2016 d'Elsevier i que entre octubre i novembre caldrà fer la selecció dels llibres que ens quedem en perpetuïtat.

El CSUC proposa que la selecció es faci tal i com es va fer per a la compra 2013 (estadístiques i 3 coincidències entre universitats). Es demana que un cop s'estigui fent la selecció passar els 1r resultat a les universitats per a que puguin avaluar si caldria afegir algun títol de bibliografia recomanada o de molta importància per alguna institució (si un cop feta la selecció no han entrat). A petició de UAB i UOC es demana que demanem estadístiques a Elsevier al mes de juny per veure com està anant l'EBS. UAB comenta que ja ha comprat els títols 2015 i 2016 de veterinària i que un cop feta la selecció caldrà veure com ho gestionem (també si pot tenir alguna mena de compensació per part d'Elsevier) UOC també està fent un EBS de la col·lecció 2016 (gener - març 2017). Pel que fa a la selecció el grup B (UB i URV) la farà per la seva banda.

  • JBI OVID: Es recorda que tenim pendent iniciar el trial per a les 6 institucions que van dir que tenien interès en subscriure aquest recurs.

OVID ens ha confirmat que el trial serà de 4 mesos (en comptes dels 2 proposats inicialment). Les universitats demanen que el trial sigui: juny i de setembre a novembre. El trial s'obrirà a totes les institucions i no només a les que han manifestat interès.

  • Usos subscripcions individuals: A proposta de la UAB es planteja la possibilitat d'ampliar l'anàlisi dels usos a la resta de recursos consorciats.

Finalment, s'estableix que es farà de cara a l'accés 2019 i que de moment, només es farà pels productes que s'incloguin en la BDC bàsica. Es farà un monogràfic d'estadístiques on es debatrà com es tracta aquest tema.

  • Palgrave: Arrel de la proposta d'acord marc d'SpringerNature, des del CSUC es demana a les universitats que facin arribar els títols/subscripcions i els preus que puguin tenir d'aquesta editorial.

Altres temes i torn obert:

* Biblioteca Digital Docent de Ciències de la Salut: La UVIC informa que s'està estudiant la possibilitat de crear el grau de Medicina i que per fer-ho estan treballant conjuntament amb les universitats que tenen aquests estudis o similars (temàtica Ciències de la Salut) per a crear i comprar consorciadament recursos d'aquest àmbit que siguin de bibliografia recomanada per totes les universitats que hi participen. La UIB manifesta interès en afegir-se a aquest grup de treball i als acords consorciats que se'n derivin.

Acords i tasques:

1. Fer arribar en les properes setmanes una simulació amb tots els productes que segons la 1a votació formarien part de la BDC bàsica. / CSUC

2. Convocar una reunió del grup dedicat a les estadístiques (tractant temes com ara, el report que fem servir per les bases de dades referencials i de text complert i si s'elimina de la resta de recursos els títols individuals i OA). / CSUC + universitats

3. Convocar una reunió del grup dedicat a l'adquisició de llibres electrònics (intentant potenciar la compra de recursos de docència, ja que actualment s'orienta molt en recerca (comentari UB). / CSUC + universitats. També s'esmenta l'opció de tractar-ne altres tipus de recursos, com ara els que ofereixen vídeos en streaming (comentari UPF).

170519relectroplus.pptx 1705_replantejamentbdc.xlsx


Eines de la pàgina